Fitnez Bredebro arbejder sammen med Anti Doping Danmark.

Doping, det vil sige indtagelse af stoffer, der enten befinder sig på Anti Doping Danmarks liste over forbudte stoffer eller stoffer, der ifølge dansk lovgivning er forbudte at besidde eller indtage eller sælge, er ligeledes forbudt i Fitnez Bredebros lokaler.

Hvis en person bliver taget i doping, medfører det øjeblikkelig bortvisning samt 2 års karantæne fra Fitnez Bredebro. Fitnez Bredebros ledelse forbeholder sig ligeledes ret til at bortvise og annullere medlemsskabet, hvis en person viser sig at have været testet positiv for doping indenfor de sidste 2 år.

Uanmeldt dopingkontrol vil forekomme i centret. Hvis man nægter at deltage i dopingkontrol foretaget af kontrollanter fra Anti Doping Danmark, anses det som en positiv doping test, hvilket medfører bortvisning samt 2 års karantæne fra Fitnez Bredebro.

Se flere oplysninger på www.antidoping.dk.

SCROLL TO TOP