Medlemskab:
Medlemsskabet hos Fitnez Bredebro er personligt og kan kun benyttes af det registrerede medlem.

Medlemskort:
Bliver medlemskortet beskadiget eller mister man kortet, skal det meddeles til Fitnez Bredebro øjeblikkeligt. Ved opsigelse af medlemsskabet i Fitnez Bredebro skal medlemskortet afleveres personligt i centret. Ved bortkomst eller mangel på aflevering, vil man blive faktureret 50,- kr.

Betaling:
Kontant, betalingskort eller bankoverførsel.

Opsigelse:
Du kan opsige dit medlemsskab for næste samlede medlemsperiode før den 12. i mdr.

Pris- og medlemsskabsændringer:
Fitnez Bredebro har til enhver given tid lov til at foretage pris- og medlems­skabs­ændringer. Dog kan prisændringen først træde i kraft 30 dage efter at den er blevet offentliggjort.

Medlemsskab i bero:
Ingen bero periode mulig.

Personskade:
Al træning i centret sker på eget ansvar.

Værdigenstande:
Centret bærer ikke ansvar for tab af værdigenstande på grund af tyveri eller tingsskade.

Ordensregler:
Personalets anvisninger og centrets ordensregler skal til enhver tid følges.

Rygning, alkohol og doping:
Fitnez Bredebro er et ryge- og alkoholfrit område. Er der mistanke om at et medlem er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, vil medlemmet blive bortvist med det samme. Evt. opsigelse af medlemskab kan ske. Derudover tolererer Fitnez Bredebro ingen former for doping, og misbrug af dette vil udløse øjeblikkelig udelukkelse af centret.

Udelukkelse:
Fitnez Bredebro forbeholder sig ret til at udelukke medlemmer med øjeblikkelig varsel.

SCROLL TO TOP